Chiropractie de Koning Venlo-Blerick

faq | vragen

Ja, uit onderzoek is gebleken dat chiropractie een van de veiligste methoden van behandelen is.

Verzekerden hebben recht op (gedeeltelijke) vergoeding van alternatieve/complementaire geneeswijzen en therapiën. Dit is afhankelijk van uw verzekeringspakket. Kijk dan ook altijd even uw polisvoorwaarden na.
Zie ook: zorgwijzer.nl. Heeft u vragen over de vergoeding kunt u hierover contact opnemen met onze praktijk.

Het krakende geluid dat vaak vrijkomt tijdens het uitvoeren van een correctie ontstaat door het drukverschil in het gewricht. Door negatieve druk ontstaan gasbellen in de gewrichtsvloeistof en deze geven het knoepend of krakend geluid. U kunt het vergelijken met een fles champagne die u opent met een plop. Overigens zijn er ook verschillende andere behandelmethoden die de chiropractor kan toepassen waarbij  het ‘krakend’ geluid niet optreed.

Nee, u kunt zonder verwijzing bij een chiropractor terecht. De chiropractor zal eerst door middel van een intake gesprek en lichamelijk onderzoek vaststellen wat het probleem is en of dit chiropractisch te behandelen is. Zo niet ,dan zal de chiropractor u doorverwijzen naar een andere zorgverlener.

Dit is per individu verschillend. Belangrijk zijn: de aard en de duur van de klacht, de leeftijd en algemene conditie van de patiënt.

Over het algemeen zijn de correcties niet pijnlijk. Wanneer een behandeling gevoelig of pijnlijk kan zijn, vertelt uw chiropractor u dat altijd van te voren.

Ja, veel (chronische) rug patiënten krijgen in een later stadium opnieuw last van de rug. Vaak kan de rug stijf aanvoelen na een operatie. De oude klachten kunnen ook terugkomen. Vaak kan chiropractische behandeling de klachten alsnog verminderen en een eventuele operatie voorkomen.

Dat hangt van de klachten af, maar lang niet altijd. Sommige mensen zijn voorgoed van hun ongemak(ken) verlost. Anderen krijgen na verloop van tijd opnieuw last. Dan melden zij zich vaak opnieuw voor een behandeling.

Over het algemeen is dat geen probleem. Fysiotherapie, massage, oefeningen, homeopathie, acupunctuur en chiropractie kunnen elkaar zelfs versterken. Bespreek waar u verder mee bezig bent wel met uw chiropractor.

Natuurlijk is ons er alles aan gelegen om de hulpverlening aan u zo zorgvuldig mogelijk tot uitvoer te brengen. Onze medewerkers houden zich daarbij strikt aan de beroepscode zoals die door het de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) en de Stichting Chiropractie Nederland (SCN) zijn vastgelegd. Tevens zijn onze medewerkers gehouden aan interne protocollen.

Mocht u desondanks niet tevreden zijn over de afwikkeling van uw hulpvraag dan nodigen wij u uit uw klacht kenbaar maken. Deze klacht kan telefonisch binnenkomen, overgedragen worden in persoonlijk contact of via een emailbericht. De behandelend chiropractor wordt hiervan direct in kennis gesteld. De chiropractor zal aansluitend contact met u opnemen. In onderling overleg proberen wij samen tot een passende oplossing te komen waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. Ook kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NCA, mevrouw Antsje Boersma.

Is ondanks herhaaldelijk contact naar uw idee geen bevredigende oplossing gevonden voor uw klacht, dan heeft u de mogelijkheid om bij de beroepsvereniging (NCA) een officiële klacht in te dienen. Op dat moment wordt daar de klacht verder behandeld en treden de klachtenprocedures van de verenigingen in werking. Wij stellen in dat geval het klachtenprotocol van NCA aan u ter beschikking en verlenen alle benodigde medewerking.

Mocht uw vraag niet beantwoord zijn, dan kunt u ons altijd bellen of mailen.

Scroll naar boven