Chiropractie de Koning Venlo-Blerick

afspraken

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen op 077 397 17 73 of mailen naar info@chiropractiedekoning.nl. Behandeling is alleen op afspraak.

Als wij niet in de gelegenheid zijn om u te woord te staan of er is niemand aanwezig op de praktijk dan krijgt u onze voicemail. Spreekt u deze alstublieft in met uw naam en telefoonnummer en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

Onze werkwijze

Voor het eerste consult krijgt u een vragenlijst toegestuurd met vragen over uw klacht(en) en uw algemene gezondheid. 

Tijdens het eerste consult bespreekt de chiropractor de antwoorden met u. Hierna zal een lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Tijdens dit onderzoek worden onder meer orthopedische, neurologische en chiropractische testen uitgevoerd. Deze worden met u besproken, waarna een persoonlijk behandelplan wordt opgesteld. Mocht er nader onderzoek nodig zijn (zoals een röntgenfoto), dan wordt u doorverwezen naar de juiste specialist.

Tijdens het eerste consult zal doorgaans meteen met de behandeling worden begonnen. Als de chiropractor u niet kan helpen, zoekt hij samen met u naar een passende oplossing

Venlo chiropractie behandeling

Tarieven consult

Bent u aanvullend verzekerd bij: IZA, IZZ, VGZ of Univé dan kunnen wij rechtstreeks voor u declareren bij uw zorgverzekering.

Voor alle andere verzekeringsmaatschappijen kunnen wij helaas (nog) niet rechtstreeks declareren. De bedoeling is dat uw consult na de behandeling aan de balie betaald wordt (bij voorkeur per pin). U krijgt dan een kwitantie mee die u naar uw verzekering kunt insturen.

Verzekerden hebben recht op (gedeeltelijke) vergoeding van alternatieve / complementaire geneeswijzen en therapiën, dit kunt u nakijken op zorgwijzer.nl.

Niet nakomen van een afspraak

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan kan de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Wacht met afbellen niet tot onze openingstijden, u kunt uw boodschap inspreken op onze voicemail!

Scroll naar boven